09Juny2023

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a persones joves fins a 35 anys o menys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obrirà properament la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació de l’any 2022 per a persones joves.

Termini de Presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de març del 2023 a les 9h i fins al 05 d’abril de 2023.

 

Qui la pot demanar

S’hi podran acollir aquelles persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a una edat de 35 anys, inclosos que compleixin els requisits de convocatòria, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

 Import de la subvenció

 L’import de la subvenció serà del 20%, 30% o 40% de l’import del lloguer anual, en funció de la renda de lloguer i els ingressos de la unitat de convivència.

 Requisits

  • Acreditar residència legal a Catalunya i una edat de fins a 35 anys.
  • Disposar d’una font regular d’ingressos.
  • Reportar unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 l’IRSC (23725’79€)
  • No pagar un lloguer mensual superior a 600€. En el supòsit del lloguer d’una habitació 300€.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, Generalitat de Catalunya i Seguretat Social.
  • La base imposable de l’estalvi que consta a l’IRPF no pot ser superior a 500€.

Com es pot tramitar

Telemàticament    Accés al Tràmit

Presencialment a l’Oficina d’Habitatge amb cita prèvia al telèfon 973 650 187.

Documentació

 Us podeu descarregar la documentació a http://habitatge.gencat.cat/ca/inici  o presencialment a la vostra Oficina d’habitatge.

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.