01abril2023

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER MITMA 2022

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació de l’any 2022 per facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social.

Termini de Presentació
El termini de presentació de sol·licituds és del 28 de juny del 2022 fins al 15 de juliol del 2022

Qui la pot demanar

S’hi podran acollir aquelles persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits de convocatòria, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. 

Import de la subvenció

L’import de la subvenció serà del 20%, 30% o 40% de l’import del lloguer anual, en funció de la renda de lloguer i els ingressos de la unitat de convivència.

Requisits

  • Acreditar residència legal a Catalunya i una edat de 36 anys o més.
  • Disposar d’una font regular d’ingressos.
  • No pagar un lloguer mensual superior a 600€. En el supòsit del lloguer d’una habitació 300€.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
  • Justificar com a mínim els tres primers rebuts de l’any.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, Generalitat de Catalunya i Seguretat Social.
  • La base imposable de l’estalvi que consta a l’IRPF no pot ser superior a 500€. 

Com es pot tramitar

Telemàticament    Accés al Tràmit

Presencialment a l’Oficina d’Habitatge al telèfon 973 650 187 i amb cita prèvia.

Documentació

Us podeu descarregar la documentació a http://habitatge.gencat.cat/ca/inici  o presencialment a la vostra Oficina d’habitatge.

 

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.