Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

20Febrer2019

Serveis

Serveis Socials Bàsics

Presentació
 

Que són?

Els Serveis Socials d'Atenció Primària constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social.

Els SSAP es presten mitjançant equips multidisciplinars anomenats Equips Bàsics d'Atenció Social Primària L'àmbit d'intervenció dels equips és la comarca del Pallars Jussà.

És un servei gratuït.

 

Que fan?

•  Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.

•  Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.

•  Informació, valoració, orientació i assessorament.

•  Aplicació d'accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.

•  Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.

•  Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.

•  Treball comunitari.

 

Qui els forma?

Professionals del camp del Treball Social i l’Educació Social

 

Que poden tramitar

Recursos adreçats a infants i adolescents, família, dona, jove, gent gran, adults, discapacitats, persones amb dependències, altres col.lectius.

e-mail de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon 973650187 FAX 973652831

Lectura Fàcil LLei de Serveis Socials

 
 

Benestar Social i Família

Benestar Social i Família

Borsa d'habitatge

La Borsa d'Habitatge és un servei de mediació, entre propietari/ària i llogater/a, on es poden trobar habitatges nous o usats existents del mercat lliure que estiguin desocupats, amb avantatges per a les dues parts, com són: Tramitar i redactar contractes, ajuts per pagar els lloguers (segons convocatòria), preus de lloguer raonables, assegurança multirisc i assessorament jurídic en cas de desnonament, ajuts a les obres d'adequació de l'habitatge (en cas de necessitar-ho). Tots els tràmits són gratuïts, tant per a la part arrendadora com per a la part arrendatària.
Si teniu un pis buit del qual no en traieu cap rendiment, només despeses i que es deteriori de no fer-lo servir, n'oferim la possibilitat de llogar-lo mitjançant la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal.
Els habitatges poden ser nous o usats, del mercat lliure i han de disposar de cèdula d’habitabilitat o bé han de tenir les condicions per obtenir-la.
Des de la Borsa ens encarreguem de comprovar la situació de les persones que sol•liciten els habitatges, de tramitar els ajuts que estiguin vigents en aquests moments, si escau, de redactar els contractes de lloguer i vetllar perquè no sorgeixin problemes durant el període contractual.

Propietaris
Heu d’adreçar-vos al Consell Comarcal del Pallars Jussà on des de la Borsa d’Habitatge us explicarem com funciona el programa, els avantatges i les subvencions a les quals podeu accedir i si us interessa haureu d’omplir una sol•licitud per entrar l’habitatge a la Borsa.
Una vegada feta la sol•licitud, la Borsa d’Habitatge buscarà un llogater que compleixi els requisits mínims exigibles i que s’adeqüi a la tipologia de l’habitatge.

Avantatges de la Borsa d’Habitatge:
- Defensa i assessorament jurídic durant tot el període contractual, per garantir el desnonament en cas d'impagament del lloguer de l'habitatge.
- Assegurança multirisc, en cas de desperfectes a l’habitatge.
- Cobertura d'avalloguer, en cas de que hi hagi una sentència de desnonament, es podran recuperar fins a cinc quotes de lloguer impagades.
- Subvenció de fins a 6.000 euros en el cas d’haver de posar al dia l’habitatge per tenir els mínims d’habitabilitat per posar-lo a la Borsa. Aquest ajut es concedeix sota les condicions que es determinin en les convocatòries anuals.
- Gestió totalment gratuïta sense cap tipus de cost.

Els propietaris han de complir els requisits següents:
• Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
• Que l’habitatge sigui de la seva propietat.
. Que l’habitatge sigui nou o usat del mercat lliure, de la comarca del Pallars Jussà.
• Acceptar les condicions de seguiment de la Borsa d’habitatge del Consell Comarcal pel que fa a la gestió de l’habitatge, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre el llogater i el propietari o amb la comunitat de veïns, si fos necessari.
• Contracte de lloguer de 5 anys de durada.
• Renda del lloguer a preu raonable.

Descarregar la sol•licitud per entrar un habitatge a la Borsa

Llogaters
Heu d'adreçar-vos al Consell Comarcal del Pallars Jussà on des de la Borsa us explicaran com funciona el programa, els avantatges i les subvencions a les quals podeu gaudir, i si us interessa, haureu d’omplir una sol•licitud per entrar a la Borsa d’Habitatge.
Una vegada feta la sol•licitud, la Borsa buscarà un habitatge del municipi desitjat, que compleixi les vostres necessitats i a un preu raonable.
Descarregar la sol•licitud per entrar a la Borsa d’Habitatge

HABITATGES DISPONIBLES

. Isona - Ref. 1636

. Isona - Ref. 1637

Oficina local d'Habitatge

C. Soldevila, 18 – 25620 Tremp
Tel. 973 65 01 87
Fax. 973 65 28 31
e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Jussà és una oficina d'atenció a la ciutadania en temes relacionats amb l'habitatge.

Serveis que ofereix:

Cèdules habitabilitat
Tramitació de la cèdula d’habitabilitat d’habitatges usats i informació de la de nova ocupació. La cèdula és obligatòria per a llogar o vendre un habitatge, per a habitatges de nova construcció o reforma i per al subministrament dels serveis d'aigua, gas i electricitat.

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)
Assessorament i informació sobre la inspecció tècnica dels edificis, la finalitat de la qual és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Segons l'antiguitat de l'edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el certificat d'aptitud corresponent, són els següents:

Antiguitat de l'edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

Rehabilitació
Informació i assessorament tècnic per a les obres de rehabilitació d’edificis residencials i habitatges, sobre les subvencions que concedeix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Orientació dels tràmits que cal seguir per accedir als ajuts. Ho poden sol•licitar les comunitats de propietaris, els propietaris i els llogaters d’habitatges de la comarca.

El servei s’encarrega de cursar totes les sol•licituds.

Adquisició d'habitatges
Informació i assessorament sobre diferents línies d'ajuts a la compra d'habitatge protegit i usat segons les condicions del Pla d'habitatge actual (2009-2012) i de l'anterior (2005-2008).

Revisió del període de subsidiació dels préstecs qualificats i convinguts
Tramitació de la documentació administrativa de la revisió del període de subsidiació dels préstecs obtinguts per a l’adquisició d’habitatges. Descàrrega del document

Renda Bàsica d’Emancipació (RBE)
Informació i tramitació dels ajuts d’emancipació, destinats a joves d’edats compreses entre els 22 i 30 anys que no superin els 22.000 euros bruts anuals. Consisteix en una prestació de 210 euros mensuals per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. En el cas de no tenir formalitzat el contracte de lloguer l’ajut és pot incrementar amb 600 euros de préstec sense interessos, per a la fiança i amb 120 euros, si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l’arrendament, per a les despeses de la tramitació. Descàrrega de la sol·licitud

Ajuts al pagament del lloguer
Informació i tramitació de les prestacions per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials. Hi poden optar les persones que la seva unitat de convivència tingui uns ingressos anuals ponderats no superiors al 2,5 vegades l'IPREM. L'ajut consisteix en una prestació equivalent a la diferència entre el lloguer concertat o d'equilibri i el lloguer just sense superar en cap cas un màxim de 2.880 euros anuals (240 euros mensuals). Més informació

Prestacions econòmiques d'especial urgència
Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d'amortització hipotecària i s'atorguen per atendre situacions d'especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l'habitatge de la persona sol•licitant i de la seva unitat de convivència.

Ajuts a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer
Va dirigit sls propietaris d'habitatges desocupats per a obres de reforma i posada al dia dels habitatges, amb la condició que els posin en lloguer per incrementar el parc de lloguer social, i que compleixin els requisits establerts al capítol 4 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla pel dret a l'habitatge del 2009-2012.

Atenció personalitzada Oficina d'habitatge: (Cal demanar hora)
Des de l’oficina us informarem sobre qualsevol tema relacionat amb l’habitatge.

Més informació sobre la tramitació i documentació a la web d'habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge: http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal

Borsa d'Habitatge

Gestió de Residus

Selecciona una opció del menú de Gestió de residus.

Perfil del Contractant

Web del programa de les 7 comarques

Seu electrònica

Seu electrònica

facebook_page_plugin
Copyright © 2019 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.