23Setembre2023

Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de repte demogràfic (PREE 5000)

 

 • Bases reguladores: Reial Decret 691/2021

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691 

 • Convocatòria dels ajuts. RESOLUCIÓ ACC/344/2022

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891567.pdf

 • Resolució ACC/1054/2022 modificació convocatòria ACC/344/2022

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901712.pdf

 • Enllaç a la pàgina web de l’ICAEN:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-la-rehabilitacio-energetica-dedificis/

  

Fons: Mecanisme de recuperació i resiliència (Next Generation)

Termini sol·licitud: 31/10/2023

Termini d’execució: 18 mesos des de la data de notificació de la concessió de l’ajut

Règim: Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins que s'esgoti el pressupost.

Àmbit d’aplicació: els edificis poden ser unifamiliars, blocs d’habitatges, d’usos terciaris i d’altres usos, anteriors a 2007.

Actuacions subvencionables: Rehabilitació energètica (envolupant tèrmica, instal·lacions i renovables)

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica
 2. Millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària per a tots els usos d’edificis complerts existents.

Beneficiaris últims dels ajuts:

 • Persones físiques o jurídiques que siguin propietaris de l’edifici
 • Comunitats o agrupacions de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis
 • Empreses de serveis energètics (ESEs)
 • Ajuntaments, Diputacions o entitats locals equivalents
 • Comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

Requisits:

 • Les actuacions hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic.
 • Reducció del 30% de la demanda d’energia primària no renovable (CEEE) i millora en la qualificació d’emissions en una lletra
 • El certificat d’eficiència energètica d’abans i després de la rehabilitació ha de ser comparable i només considerar allò objecte d’ajut. No es poden incloure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
 • No es poden presentar edificis de nova construcció ni ampliacions (superfície o volum) ni canvi d’ús de l’edifici.
 • No es subvencionen actuacions en l’enllumenat.
 • Pressupost superior a 10.000 euros sense IVA

 

Intensitat d’ajut:

Tipologies d'actuació

Ajuda base

Ajuda addicional

Ús de l'edifici

% addicional:
criteri social

% addicional: Eficiència Energètica

% addicional:
actuació integrada

Qualificació final A

Qualificació final B

Increment de 2 o més lletres

Tipologia 1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica

50%

Habitatge

15%

15%

10 %

5 %

25 %

Resta d'usos

0%

15%

10 %

5 %

25 %

Subtipologia 2.1. Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica

40%

Habitatge

10 %

10 %

5 %

0 %

20 %

Resta d'usos

0 %

10 %

5 %

0 %

20 %

Subtipologia 2.2. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica

Habitatge

10 %

0 %

0 %

0 %

20 %

Resta d'usos

0 %

10 %

5 %

0 %

20 %

Subtipologia 2.3. Substitució d'energia convencional per biomassa

Habitatge

10 %

0 %

0 %

0 %

15 %

Resta d'usos

0 %

10 %

5 %

0 %

15 %

Subtipologia 2.4. Millora en subsistemes de generació no inclosos en els apartats 2.1. a 2.3. (Aerotèrmia, recuperador)

Habitatge

0 %

10 %

5 %

0 %

5 %

Resta d'usos

0 %

10 %

5 %

0 %

5 %

Subtipologia 2.3. Millora subsistemes de distribució, regulació, control i emissió

Habitatge

0 %

10 %

5 %

0 %

5 %

Resta d'usos

0 %

10 %

5 %

0 %

5 %

 

 

 

PREE5000
Compartir contingut
 

Web del programa de les 7 comarques

Documents de planificació

Seu electrònica

Seu electrònica

 

 
Amb la col•laboració de:
 
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.