Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

18Agost2018

Serveis

Borsa d'habitatge

La Borsa d'Habitatge és un servei de mediació, entre propietari/ària i llogater/a, on es poden trobar habitatges nous o usats existents del mercat lliure que estiguin desocupats, amb avantatges per a les dues parts, com són: Tramitar i redactar contractes, ajuts per pagar els lloguers (segons convocatòria), preus de lloguer raonables, assegurança multirisc i assessorament jurídic en cas de desnonament, ajuts a les obres d'adequació de l'habitatge (en cas de necessitar-ho). Tots els tràmits són gratuïts, tant per a la part arrendadora com per a la part arrendatària.
Si teniu un pis buit del qual no en traieu cap rendiment, només despeses i que es deteriori de no fer-lo servir, n'oferim la possibilitat de llogar-lo mitjançant la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal.
Els habitatges poden ser nous o usats, del mercat lliure i han de disposar de cèdula d’habitabilitat o bé han de tenir les condicions per obtenir-la.
Des de la Borsa ens encarreguem de comprovar la situació de les persones que sol•liciten els habitatges, de tramitar els ajuts que estiguin vigents en aquests moments, si escau, de redactar els contractes de lloguer i vetllar perquè no sorgeixin problemes durant el període contractual.

Propietaris
Heu d’adreçar-vos al Consell Comarcal del Pallars Jussà on des de la Borsa d’Habitatge us explicarem com funciona el programa, els avantatges i les subvencions a les quals podeu accedir i si us interessa haureu d’omplir una sol•licitud per entrar l’habitatge a la Borsa.
Una vegada feta la sol•licitud, la Borsa d’Habitatge buscarà un llogater que compleixi els requisits mínims exigibles i que s’adeqüi a la tipologia de l’habitatge.

Avantatges de la Borsa d’Habitatge:
- Defensa i assessorament jurídic durant tot el període contractual, per garantir el desnonament en cas d'impagament del lloguer de l'habitatge.
- Assegurança multirisc, en cas de desperfectes a l’habitatge.
- Cobertura d'avalloguer, en cas de que hi hagi una sentència de desnonament, es podran recuperar fins a cinc quotes de lloguer impagades.
- Subvenció de fins a 6.000 euros en el cas d’haver de posar al dia l’habitatge per tenir els mínims d’habitabilitat per posar-lo a la Borsa. Aquest ajut es concedeix sota les condicions que es determinin en les convocatòries anuals.
- Gestió totalment gratuïta sense cap tipus de cost.

Els propietaris han de complir els requisits següents:
• Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
• Que l’habitatge sigui de la seva propietat.
. Que l’habitatge sigui nou o usat del mercat lliure, de la comarca del Pallars Jussà.
• Acceptar les condicions de seguiment de la Borsa d’habitatge del Consell Comarcal pel que fa a la gestió de l’habitatge, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre el llogater i el propietari o amb la comunitat de veïns, si fos necessari.
• Contracte de lloguer de 5 anys de durada.
• Renda del lloguer a preu raonable.

Descarregar la sol•licitud per entrar un habitatge a la Borsa

Llogaters
Heu d'adreçar-vos al Consell Comarcal del Pallars Jussà on des de la Borsa us explicaran com funciona el programa, els avantatges i les subvencions a les quals podeu gaudir, i si us interessa, haureu d’omplir una sol•licitud per entrar a la Borsa d’Habitatge.
Una vegada feta la sol•licitud, la Borsa buscarà un habitatge del municipi desitjat, que compleixi les vostres necessitats i a un preu raonable.
Descarregar la sol•licitud per entrar a la Borsa d’Habitatge

HABITATGES DISPONIBLES

. Isona - Ref. 1636

. Isona - Ref. 1637

Oficina local d'Habitatge

C. Soldevila, 18 – 25620 Tremp
Tel. 973 65 01 87
Fax. 973 65 28 31
e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Jussà és una oficina d'atenció a la ciutadania en temes relacionats amb l'habitatge.

Serveis que ofereix:

Cèdules habitabilitat
Tramitació de la cèdula d’habitabilitat d’habitatges usats i informació de la de nova ocupació. La cèdula és obligatòria per a llogar o vendre un habitatge, per a habitatges de nova construcció o reforma i per al subministrament dels serveis d'aigua, gas i electricitat.

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)
Assessorament i informació sobre la inspecció tècnica dels edificis, la finalitat de la qual és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Segons l'antiguitat de l'edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el certificat d'aptitud corresponent, són els següents:

Antiguitat de l'edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

Rehabilitació
Informació i assessorament tècnic per a les obres de rehabilitació d’edificis residencials i habitatges, sobre les subvencions que concedeix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Orientació dels tràmits que cal seguir per accedir als ajuts. Ho poden sol•licitar les comunitats de propietaris, els propietaris i els llogaters d’habitatges de la comarca.

El servei s’encarrega de cursar totes les sol•licituds.

Adquisició d'habitatges
Informació i assessorament sobre diferents línies d'ajuts a la compra d'habitatge protegit i usat segons les condicions del Pla d'habitatge actual (2009-2012) i de l'anterior (2005-2008).

Revisió del període de subsidiació dels préstecs qualificats i convinguts
Tramitació de la documentació administrativa de la revisió del període de subsidiació dels préstecs obtinguts per a l’adquisició d’habitatges. Descàrrega del document

Renda Bàsica d’Emancipació (RBE)
Informació i tramitació dels ajuts d’emancipació, destinats a joves d’edats compreses entre els 22 i 30 anys que no superin els 22.000 euros bruts anuals. Consisteix en una prestació de 210 euros mensuals per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. En el cas de no tenir formalitzat el contracte de lloguer l’ajut és pot incrementar amb 600 euros de préstec sense interessos, per a la fiança i amb 120 euros, si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l’arrendament, per a les despeses de la tramitació. Descàrrega de la sol·licitud

Ajuts al pagament del lloguer
Informació i tramitació de les prestacions per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials. Hi poden optar les persones que la seva unitat de convivència tingui uns ingressos anuals ponderats no superiors al 2,5 vegades l'IPREM. L'ajut consisteix en una prestació equivalent a la diferència entre el lloguer concertat o d'equilibri i el lloguer just sense superar en cap cas un màxim de 2.880 euros anuals (240 euros mensuals). Més informació

Prestacions econòmiques d'especial urgència
Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d'amortització hipotecària i s'atorguen per atendre situacions d'especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l'habitatge de la persona sol•licitant i de la seva unitat de convivència.

Ajuts a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer
Va dirigit sls propietaris d'habitatges desocupats per a obres de reforma i posada al dia dels habitatges, amb la condició que els posin en lloguer per incrementar el parc de lloguer social, i que compleixin els requisits establerts al capítol 4 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla pel dret a l'habitatge del 2009-2012.

Atenció personalitzada Oficina d'habitatge: (Cal demanar hora)
Des de l’oficina us informarem sobre qualsevol tema relacionat amb l’habitatge.

Més informació sobre la tramitació i documentació a la web d'habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge: http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal

Borsa d'Habitatge

Gestió de Residus

Selecciona una opció del menú de Gestió de residus.

ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (ACPJ) fou inaugurat el dia 12 de febrer de 2009. Té la seva seu en un singular edifici de nova planta, dissenyat pels arquitectes Joan Arnalot i Elena Belart, i és situat al solar de l’antiga Casa Sullà, nissaga nobiliària trempolina que remunta al segle XV, dins del nucli antic de Tremp. L’edifici acull també la seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

El 23 de desembre de 2009, es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Tremp per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Aquest conveni i la legislació d'arxius vigent faciliten la incorporació del fons de l’arxiu municipal de Tremp i els fons que custodiava com el Notarial del Districte de Tremp, el Judicial, els fons dels municipis agregats a Tremp, etc, a la nova seu de l’arxiu comarcal.

L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà custodia documentació pública i privada de la comarca del Pallars Jussà d’acord amb el què estableix la llei 10/2001, d’arxius i documents. Els seus fons més destacats són els de l’Ajuntament de Tremp i dels seus municipis agregats, el notarial de Districte de Tremp, entre altres. També compta amb una important hemeroteca de publicacions de la comarca i una biblioteca auxiliar de temàtica històrica i d’arxivística.

El 31 de desembre de 2010, l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà compta amb 561,35 metres lineals de documentació.

Per a més informació, podeu consultar la nostra web: http://www.cultura.gencat.cat/arxius/ACPJ/

Agent comercial-promotor

1.         DENOMINACIÓ DE L’OCUPACIÓ

 

AGENT COMERCIAL-PROMOTOR/A DE PRODUCTE TURÍSTIC per al projecte "NOUS SENDERS": un camí conjunt cap a l'ocupació a l'Alt Pirineu i Aran.

 2.    CONTEXT DE LA CONTRACTACIÓ

 

El Pirineu és un territori amb una activitat econòmica focalitzada en el sector serveis, on hi destaquen de manera clara, les activitats lligades al turisme. De fet, és al Pirineu on l’especialització i la dependència econòmica respecte al sector turístic és més intensa en comparació amb altres indrets de Catalunya (només el sector de l’hostaleria genera el 22,4% dels llocs de treball i el 21,3% de les empreses existents a l’Alt Pirineu i Aran). En aquest sentit, el fet de ser un territori d’alta muntanya amb una orografia complexa condiciona les possibilitats d’establir determinades activitats econòmiques, mentre que, per altra banda, la disponibilitat d’un recurs com la neu ha facilitat el desenvolupament d’una oferta turística dirigida a l’explotació d’aquest actiu.

Per altra banda, si bé és cert que les dades mostren com el sector turístic ha crescut amb força en els darrers anys, en l’actualitat es posa de manifest un cert estancament del model que ha permès assolir les fites actuals. Tot i que aquesta pèrdua de dinamisme pot ser deguda, en part, a l’actual crisi i a la creixent competència d’altres destinacions existeixen diversos aspectes que condicionen el desenvolupament del sector. En primer lloc, l’especialització en el sector de la neu comporta una elevada estacionalitat (ja que es l’activitat es concentra en els mesos d’hivern), certa precarietat laboral degut a l’elevada temporalitat i manca d’incentius a la professionalització per l’escassa durada dels contractes. Per altra banda, les polítiques sectorials es porten a terme des d’una perspectiva comarcal, amb menor impacte sobre el conjunt del territori. Un altre aspecte rellevant és la manca de vinculació entre els diversos subsectors que conformen l’oferta turística. Com a conseqüència, no s’aprofita tot el potencial de creixement del turisme tant pel que fa a la generació de noves activitats econòmiques i de llocs de treball així com a la millora de la qualitat de l’ocupació.

Per tal de combatre aquesta situació és necessari impulsar noves activitats turístiques que, sense deixar de banda els recursos consolidats, comportin assolir noves fites quant a la qualitat de les empreses, la millora de la competitivitat de l’oferta i l’increment de la qualificació professional. A més, aquests projectes han de fomentar el desenvolupament conjunt del sector cap a segments del mercat encara no explotats, que proporcionin un turisme més desestacionalitzat i que incideixin en la posada en valor de recursos endògens de tot el territori.

 

 3.    DESCRIPCIÓ DE L’OCUPACIÓ

3.1   Descripció general

Mitjançant el projecte “NOUS SENDERS: un camí conjunt cap a l'ocupació a l'Alt Pirineu i Aran” s’aposta per fomentar un turisme de qualitat, que precisi una millora de la qualificació de les persones, tant dels treballadors i treballadores com de l’empresariat, alhora que es crea una activitat més estable en el temps i menys estacionària, fet que hauria de revertir en una millora de la qualitat del mercat laboral de l’Alt Pirineu i Aran.

A més, per tal de millorar les sinèrgies i aprofitar les possibilitats de complementar les diverses activitats relacionades amb el turisme (com l’hostaleria, empreses d’oci, comerços o productes agroalimentaris), el projecte fomentarà el treball xarxa per tal de conformar una oferta integrada que fomenti una major competitivitat del sector i reforci la identitat pirenaica com a destí turístic.

Així, el projecte “NOUS SENDERS” parteix de la creació d’un producte turístic encaminat a la disminució de l’estacionalitat i a l’increment de la qualitat del sector turístic de l’Alt Pirineu i Aran i de les persones que s’hi ocupen. El producte es basarà en la definició de rutes senderístiques (que es faran a peu o en bicicleta) les quals discorreran per camins d’elevat valor patrimonial i natural, vinculant-les rutes amb establiments de tot tipus (comerços, restaurants, hotels, cases de turisme rural, agroproduccions, etc.) però prenent un producte agroalimentari coma base del camí: el formatge.

Per últim, el projecte preveu la creació d’una plataforma digital per a la venda del producte i es desenvoluparan mecanismes per posicionar el producte a Internet i donar-li la major visibilitat i promoció de cara a la comercialització internacional, especialment a França, Suïssa, Alemanya i Gran Bretanya. Aquest canal de venda anirà acompanyat d’un altre més tradicional que el desenvoluparan professionals del comerç.

L’objectiu del projecte és generar activitat econòmica en els establiments que participin de la ruta o contribuir a l’aparició de noves activitats econòmiques vinculades a la mateixa per tal de garantir la seva perdurabilitat en el temps.  A més, també es desenvoluparan diverses accions formatives encaminades a millorar les capacitats de les persones treballadores del sector i de l’empresariat, fet que contribuirà a una millora de la qualitat dels establiments i de la professionalització del sector.

Serà en aquest context i en el marc d’aquest projecte innovador en el qual es contractarà a la persona que desenvoluparà la funció d’ agent comercial-promotor/a de Producte Turístic. Aquesta persona encaminarà les seves funcions a vendre el producte i a difondre les seves característiques a partir de la preparació de materials promocionals, la generació de documentació i informació per alimentar la plataforma web i a realitzar presentacions en diferents àmbits d’interès per a la venda del producte (fires, reunions d’agents comercials, etc.).

     

3.2   Funcions del lloc de treball

 

Funcions a desenvoluparTasques
Definir el pla comercial

·         Col·laborar amb el Director/a de projecte en al definició dels canals de comercialització del producte.

·         Confeccionar la cartera de clients potencials.

·         Desenvolupar una estratègia de vendes.

·         Aportar idees i suggeriments per millorar l’acció comercial.

Preparar materials promocionals

·         Establir una relació de fonts d’informació.

·         Recavar informació dels actius turístics del producte i de possibles activitats complementàries.

·         Elaborar continguts per a la plataforma web.

·         Crear presentacions de producte per a diferents situacions.

·         Idear noves fórmules de promoció.

Maximitzar el coneixement del producte

·         Elaborar arguments de venda sobre el producte que faciliti la penetració comercial.

·         Mantenir actualitzats els coneixements sobre el propi producte i la seva evolució.

·         Identificar i mantenir actualitzats els coneixements sobre els productes competidors.

Executar el pla comercial i promocionar el producte

·         Visitar clients potencials.

·         Distribuir materials promocionals.

·         Assistir a fires de promoció turística.

·         Realitzar presentacions de producte.

 Vendre el producte

·         Fixar les diferents condicions de venda segons el client.

·         Gestionar les vendes al sector minorista.

 

3.3   Condicions de treball

 

La contractació de l’agent comercial-promotor/a de Producte estarà lligada al desenvolupament del projecte de “NOUS SENDERS”, amb una durada prevista aproximada d’un any. A partir d’aquest moment, la perdurabilitat del producte (i, per tant, de la contractació del perfil de Comercial de producte) dependrà dels mitjans de finançament disponibles, especialment dels provinents de l’àmbit privat.

 

 4.    PERFIL DE COMPETÈNCIES

 

·         Orientació al client: l’agent comercial-promotor/a ha de ser capaç de comprendre quines són les necessitats del client i oferir-li solucions que cobreixin les seves expectatives. Així, el comercial ha de ser capaç de crear una imatge positiva del producte que comercialitza però sense crear unes expectatives en el client que després el producte no pugui satisfer.

·         Capacitats comunicatives: la persona ha de tenir la capacitat de fer arribar als potencials clients una idea positiva del producte que es representa. En aquest sentit, és molt important la capacitat d’oratòria de la persona de cara a que les presentacions en públic del producte siguin dinàmiques.  

·         Capacitat d’adaptació: l’agent comercial-promotor/a ha de tractar amb multitud de persones i en diferents situacions, pel que ha de saber adaptar-se a cada una d’elles per tal d’oferir una atenció personalitzada a cada client que afavoreixi les vendes.

·         Cerca d’informació: es requereix que la persona seleccionada tingui interès pel producte i per la resta de productes que ofereix el sector. Així, aquesta persona haurà de cercar informació de diverses procedències per tal d’elaborar documentació informativa i promocional que ajudi a vendre el producte propi.

·         Capacitat sintètica i de redacció: per tal d’elaborar els materials promocionals i realitzar presentacions en diversos formats, la persona ha de ser capaç de sintetitzar allò que es vol transmetre i de assegurar-se que el missatge arriba al receptor de la forma que es pretén.    

 5.     PERFIL FORMATIU

 

5.1   Formació requerida

Preferentment, la persona candidata a aquesta ocupació haurà d’haver assolit alguna de les següents titulacions:

·         Diplomatura en Ciències Empresarials.

·         Màster en Màrqueting Turístic.  No obstant, es podran valorar altres perfils acadèmics o professionals que s’adeqüin al perfil que requereix el lloc de treball. 

5.2   Formació complementària

·         Es valorarà el domini del paquet Office.

·         Es valorarà domini d’Internet.

·         Es valorarà experiència en promoció mitjançant  web 2.0 i xarxes socials.

·         Es valorarà el domini del català, el castellà i l’anglès.

·         Es valorarà els coneixements del francès i l’alemany i altres idiomes.

·         Es valorarà l’obtenció de titulacions de màsters i cursos  en l’àmbit del turisme, la comunicació, la promoció de productes i el comerç.

·         Es valorarà la disponibilitat de carnet de conduir i de vehicle propi.

 

6.    EXPERIÈNCIA REQUERIDA

 

Es requereix una persona especialitzada en màrqueting turístic i amb experiència en l’àmbit comercial i en la promoció de productes. Per altra banda, ha de ser una persona amb do de gents, acostumada a fer presentacions en públic i a preparar materials informatius per a promocionar el producte.     

Més articles...

Perfil del Contractant

Web del programa de les 7 comarques

Seu electrònica

Seu electrònica

facebook_page_plugin
Copyright © 2018 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.