Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

18Juny2018

Serveis

Transport adaptat

Finalitat

Oferir a les persones amb dificultat de mobilitat que es desplacen des de qualsevol municipi de la comarca als centres de dia, un transport adaptat i regular.

 

Adreçat a:

Persones amb dificultat de mobilitat.

 

Condicions d'accès:

•  Estar empadronades a la comarca.

•  Es tindrà en compte la dificultat de mobilitat, el suport familiar i la necessitat d'assistència al centre especialitzat.

 
 

Dependència

Llei de dependència

La Ley 39/2006 (pdf), de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependència, reconeix un nou dret universal i subjectiu: el dret a la promoció de l'autonomia personal i a l'atenció de les persones en situació de dependència.El dret de poder decidir quins ajuts econòmics necessito o a quin servei ( SAD, Centre de Dia, Residència) puc accedir perquè millori la meva qualitat de vida i poder tenir així més autonomia.

 

Quines persones poden demanar els ajuts de la dependència?

S’hi poden acollir les persones amb dependència amb 5 o més anys de residència a Espanya, dels quals 2 han de ser immediatament anteriors a la data de sol•licitud.

•  Persones majors dependents.

•  Persones amb discapacitats moderades i severes, o gran dependents.

•  Infants menors de tres anys amb problemes de dependència.

•  Persones amb discapacitat psíquica, intel•lectual i amb malaltia mental dependents.

 

El reconeixement del grau i el nivell de dependència comporta el dret a accedir a determinades prestacions econòmiques i de serveis socials:

1. Serveis:
• Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal.
• Serveis de teleassistència i d'ajuda a domicili.
• Serveis de centre de dia i de nit.
• Servei d'atenció residencial.

2. Prestacions econòmiques:
• Per pagar una persona professional o comprar un servei.
• Per a la cura de l'entorn familiar i l'ajuda a persones cuidadores no professionals.
• Per a l'assistència personal a persones amb gran dependència.

3. Ajudes per facilitar l'autonomia personal:

 

Més informació

Persones amb dependència. Generalitat de Catalunya.

 

Com podeu sol•licitar-ho?

És necessari que us poseu concerteu dia i hora amb la professional de referència trucant al Consell Comarcal del Pallars Jussà 973650187

 
 

Persones amb dependència

Persones amb dependència:

Ajuts individuals, beques de menjador

Ajuts individuals beques de menjador

Activitats d'entorn

Finalitat

És un programa de compensació que té una funció socioeducativa, integradora i tendent a normalitzar situacions d´exclusió, facilitant l´accés a activitats de lleure, lúdiques, culturals i esportives que ofereix l´entorn a aquells infants i joves que provinents d´entorns socials i familiars desfavorits.

 

Adreçat a:

Infants i joves fins a 18 anys i amb expedient obert a l´equip de serveis socials.

 

 
 

Aprenem a aprendre

Aprenem a aprendre

CDIAP

Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç
 

Finalitat:

Oferir de manera efectiva i continuada elements que facilitin el desenvolupament de les potencialitats evolutives del nen. L'atenció precoç és considerada com el conjunt d'actuacions en l'àmbit de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinar amb infants amb retard o trastorn del desenvolupament psíquic, motriu o sensorial, de qualsevol etiologia o risc de patir-lo.

 

Adreçat a:

Infants de 0 a 6 anys

 

Condicions d'accés:

Estar empadronat a la comarca

 

Observacions:

Tríptic CDIAP
 
 

Més articles...

Perfil del Contractant

Web del programa de les 7 comarques

Seu electrònica

Seu electrònica

facebook_page_plugin
Copyright © 2018 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.